Programlarımız

Zihinsel Engelli Eğitim Destek Programı

Zihinsel engelli bireyler yaşamlarını bağımsız sürdürebilmek için zihinsel engelli eğitim destek programı almaktadır. Birçok noktada eğitim almaları mümkündür. Alacakları eğitim zihinsel engellerinin seviyesine göre farklılık göstermektedir. Üç tür zihinsel engele sahip birey vardır. Hafif zihinsel engelliler vardır ve bu engel grubunun neredeyse %90 lık kısmını oluşturmaktadır. Kalan kısımlar ise orta zihinsel ve ağır zihinsel engellilerdir.

Zihinsel engele sahip olan bireyler hayatlarında birçok olaya adapte olmakta zorlanırlar. Zeka kişiyi yöneten, olayları anlamasını ve problemleri çözmesini sağlayan ana etmendir. Burada oluşan bir problem kişinin hayatına büyük etki etmektedir. Bu bireyler öz bakım becerilerini geliştirmekte zorlanırlar ve dil, sosyal ve motor gelişimlerinde gerilik gösterirler.

Zihinsel Engelli Bireylerde Tanı

Bireyde zeka geriliğinin olup olmadığını anlamak için bazı önemli hususlara dikkat etmek gerekir. Zihinsel engelli bireylerde tanı koymak için yaşıtlarından bilişsel olarak oldukça geri olması ve birçok temel ihtiyaçlarını karşılayamaması gerekir. 

Bireyin yaşamında sosyal ihtiyaçlarını anlamakta zorlanması, kendi yaşamsal becerilerini bağımsız bir biçimde gerçekleştirememesi ve bu konularda gerilik yaşaması tanı almasına sebep olabilir. Genellikle bu davranışların çoğu kişi 18 yaşına girmeden önce sergilenmelidir.

Tanı RAM tarafından kişiye konulmaktadır. Kurumumuzda tanıdan sonra bireyin gereksinimleri ile ilgili tüm eğitimler verilmektedir. Bağımsız yaşam becerileri, günlük yaşam becerileri eğitimlerimiz arasındadır. RAM raporunu destekleyecek tüm etkinlikler ve materyaller kurumumuz bünyesinde bulunmaktadır.

Bizimle istediğiniz zaman www.diyalogrehabilitasyon.com adresinden iletişime geçebilir aklınızda bulunan tüm soruları bize sorabilirsiniz.

Zihinsel Engelliliğin Nedenleri

Zihinsel engelliğin nedenleri farklı üç aşamada yaşanan problemlerden ötürü ortaya çıkabilmektedir. Zihinsel engelli birey olmanın sebebi tam olarak belirlenmesi mümkün değildir. Ancak bazı nedenler bu engel türünün oluşmasına sebep olabilmektedir.

Doğum Öncesi Nedenler

Doğum öncesinde yaşanan durumlar çocuğu da etkilemektedir. Bu durumlardan bazıları çocukta kalıcı hasalara yol açabilmektedir.

Geç hamile kalmış anneler ve akraba evliliği yapmış annelerin bebeklerinde zeka geriliği gözlenmektedir.

Anne hamileyken yanlış ilaç kullandıysa ya da alkol, sigara gibi zararlı maddeleri tükettiyse bebek zarar görecektir. 

Annenin beslenme şekli çocuğun gelişimine büyük etki etmektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenme olumsuzluklara neden olacaktır.

Anne hamilelik esnasında yoğun bir radyasyona maruz kaldığında kalıcı hasarların oluşması kaçınılmazdır.

Anne psikolojik problemler yaşadıysa ve bunun haricinde travma, kaza ya da zehirlenme gibi olaylar gerçekleştiyse bebek zarar görecektir.

Anne hamile iken çocuğu etkileyecek kızamık, suçiçeği gibi hastalıklar geçirdiyse zararlı olabilir.

Doğum Sırasında Nedenler

  • Doğum yapılan yerin steril olmaması ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesi bebeğe zarar verebilir.
  • Normalden erken doğan ya da normalden ge doğan bebeklerde zeka geriliği gözlemlenebilir.
  • Bebeğin doğum esnasında kordonunun boynuna dolanması ya da farklı türlü dolanması olumsuz sonuçlara neden olabilir.
  • Alanında uzman olmayan kişiler tarafından vakum ya da benzeri aletlerin kullanılması bebeğe zarar verebilir.

Doğum Sonrasında Nedenler

  • Çocuk bir hastalık geçirdiyse ve bu hastalığa doğru zamanda doğru müdahale yapılmadıysa çocuk hasar görecektir ve bu hasar kalıcı olacaktır. Bazı hastalıklara ise ne kadar müdahale edilse de yine de kalıcı olma ihtimali olduğu unutulmamalıdır.
  • Bebeğe ya da çocuğa doğru besinler takviye edilmediğinde ve yeterli beslenme sağlanmadığında mental problemlerin ortaya çıkacağı unutulmamalıdır.
  • Zehirlenmeler, geçirilen kazalar ya da travmalar kalıcı zeka problemlerine yol açabilmektedir ve zihinsel engelli bir birey olabilmektedir. Bu tip durumlarda doğru ve zamanında yapılacak müdahale oldukça önemlidir.

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Zihinsel engelliler eğitimi derecesine göre farklılık gösterebilir. Her zihinsel engelli bireye aynı eğitim planı uygulanamaz. Her bireyin bireysel eksiklikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bir yol izlenir.

Ağır derecede zihinsel engelli bireylerde temel beceriler, bağımsız yaşam becerileri ve günlük yaşam becerileri ön planda tutulmaktadır.

Orta derecede zihinsel engelli bireyler genellikle yarı bağımsızdırlar. Bu yüzden bağımsız yaşam becerileri ve günlük yaşam becerileri üzerinde durulur. Cümle kurmamaya ve basit yönergeleri öğrenmelerine destek olunur.Hafif derecede zihinsel engelli bireylerde sosyallik, günlük yaşam becerileri ve temel öz bakım becerileri daha çok kazandırılmaya alışılmaktadır. Genellikle zihinsel engellilere en çok bu grupta rastlanmaktadır. Normal akranları ile yakın düzeyde bir davranış sergilerler. Uyum konusunda diğer gruplara göre daha iyidirler.

Author

TheAvenqer

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir